1st Day : Ahmedabad

2nd Day : Ahmedabad Adalag StepwellModhera Patan -Dasada / Bajana (97km – 1h30)

3rd Day : Dasada/Bajana Wadhwan (52km – 30min)Dasada/Bajana

4th Day : Dasada/ Bajana Bhuj (222km – 3h35)

5th Day : Bhuj

6th Day : Bhuj Mandvi (70km -1h )

7th Day : Mandvi Gondal (320km – 5h30)

8th Day : Gondal Junagadh (70km – 1h20)

9th Day : Gondal Rajkot(35km – 20min)AhmedabadYour Home